Team Succes & Co
08/06/2023
4 min
0

MKB Canvas

08/06/2023
4 min
0

Het MKB Canvas is een groeimethodiek voor bedrijven waarmee Succes & Co. werkt. Als jij je bedrijf wilt laten groeien zijn er eigenlijk maar twee problemen:

 1. Zorgen dat je voldoende klanten krijgen
 2. Zorgen dat je organisatie levert

Bovendien valt of staat alles met je leiderschap.

Bovenstaande punten nemen we dan ook mee in ons traject.

Het MKB Canvas ziet er als volgt uit:


Klantreis (deze is verantwoordelijk voor de omzet)

De oranje cirkel staat voor klantreis. Het bevat het hele proces van marketing (zichtbaarheid), verkoop, productie en service en relatiebeheer. Het doel van een onderneming is zo goed te draaien dat je van je klanten ambassadeurs (enthousiaste fans) maakt die zorgen voor nieuwe klanten. OP die manier heb je een zelf groeiende onderneming.


MARKETING

Zorgt voor aantrekkingskracht.
 Alleen wanneer je bedrijf aantrekkelijk is voor de mensen die je wilt bereiken zul je in staat worden gesteld om je product of dienst te verkopen. Marketing is dan ook de katalysator voor het verhogen van je omzet.

Bij het verbeteren van je marketing focus je op:

 1. Branding / merkbeleving
 2. Storytelling
 3. Verbeteren van je leadgeneratie

VERKOOP

De brug tussen probleem en oplossing.

Bij marketing creëer je aantrekkingskracht voor potentiële kopers. Dat doe je door een aantrekkelijke merkbeleving te creëren, je bedrijfsverhaal te vertellen en actief leads te genereren. Hierna gaat de klantreis over naar de fase verkopen. Verkopen is het begeleiden van het denkproces van een klant om tot een aankoop over te gaan. Niets meer, niets minder.

Bij het verbeteren van je verkoop focus je op:

 1. Helderheid over de rol van de verkoper
 2. De juiste verkoopmethodiek
 3. Verhogen van je conversie

PRODUCTIE EN SERVICE

Geeft bestaansrecht aan het bedrijf

Je productie en service (in het Engels: ‘service and delivery’) draait om het leveren van je producten of diensten. Je producten en diensten zijn  het enige dat bestaansrecht geeft aan een commerciële organisatie.

Bij het verbeteren van je productie en service focus je op:

 1. Een perfecte product-market fit
 2. Operational excellence in de levering
 3. Verhogen van je marge

RELATIEBEHEER

De multiplier in de groei

Wanneer je je productie en service goed doet krijg je enthousiaste klanten. Die wil je koesteren, want enthousiaste klanten trekken meer enthousiaste klanten aan. Investeer daarom in je ambassadeurs, dan worden ze vanzelf fan.

Bij het verbeteren van je relatiebeheer focus je op:

 1. Activeren van je klanten
 2. Bij elkaar brengen van je ambassadeurs
 3. Verhogen van de persoonlijke contactmomenten

Organisatie (deze is verantwoordelijk voor de winst)

De blauwe cirkel staat voor organisatie. Door je organisatie zou efficiënt mogelijk in te richten verhoog je je winst. Ook hierbij helpen we je in ons traject.


MENSEN

De juiste mensen op de juiste plek

“Management is dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.” Voor een effectieve organisatie is het belangrijk dat iedere medewerker leiderschap ontwikkelt. Noodzakelijk voor een zelfstandig groeiende organisatie.

Bij het verbeteren van de resultaten van je medewerkers focus je op:

 1. Onderscheid maken tussen functies en rollen
 2. Sturen op geleverde resultaat, niet op invulling van tijd
 3. Een cultuur creëren van feedback geven, openheid en transparantie

FINANCIËN

Randvoorwaarde voor je continuïteit

Geld is voor een organisatie wat zon is voor een boom. Het geeft de mogelijkheid om te ontwikkelen en te groeien. Financieel rentmeesterschap is nodig om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd en zou de focus op ‘share-holders-value’ moeten vervangen wanneer je een economisch duurzaam bedrijf wil ontwikkelen.

Bij het verbeteren van je financiën focus je op:

 1. Het verbeteren van je cashflow
 2. Het verhogen van je liquiditeit
 3. Het ontwikkelen van een helder dashboard met je groei-drivers

PROCESSEN

Zorgen voor operational excellence

Helder gedefinieerde processen zijn noodzakelijk om de operatie vloeiend te laten verlopen.

Bij het verbeteren van je processen focus je op:

 1. Onderscheid maken tussen primaire processen en creatieve processen
 2. Het verminderen van complexiteit door regels te verwijderen
 3. Opleiden van medewerkers

SYSTEMEN

Borging van de primaire processen, maakt mensen effectiever

Primaire processen worden geborgd door effectieve systemen / software. Op deze manier krijg je inzicht en hou je overzicht over de through-put en de out-put van de organisatie.

Bij het verbeteren van je systemen focus je op:

 1. Het borgen van je primaire processen
 2. Het creëren van een backlog voor je creatieve processen
 3. Het slim aan elkaar koppelen van relevante data 

Leiderschap (het fundament van het bedrijf)

In het midden van de cirkel staat leiderschap. Dit is fundament van het bedrijf! Daarom gaan wij in ons traject ook met jou als ondernemer, oftewel leider van je bedrijf, aan de slag.


Waarden-gedreven leiderschap is het fundament van duurzaam succes

De groei van iedere organisatie valt of staat met leiderschap. Wanneer het leiderschap in de organisatie een ‘7’ is wordt het onmogelijk om een organisatie te bouwen die een ‘9’ representeert. Op de eerste plaats gaat leiderschap over persoonlijk leiderschap van de ondernemer en het management. Zijn zij in staat om zelf voor te leven wat ze van anderen vragen. Daarna komt het leiding geven aan de organisatie.

Ons traject en het MKB Canvas

In één van de laatste modules gaan we ook aan de slag met het MKB Canvas. Via een persoonlijk bedrijfsrapport gaan we kijken waar jouw groeikansen liggen en hierover krijg je ook coaching.

 Geschreven door Susanne Blijleven-Bos

Reacties